IRINA LEE

Odelstinget behandler i dag kulturkomiteens innstilling til ny åndsverklov. Innstillingen fra komiteen avviker fra regjeringens forslag på flere punkter, og saken er blitt en het potet på Stortinget og i Kultur-Norge.

I går rykket interesseorganisasjoner for store deler av kulturbransjen inn en helsides annonse i flere aviser for å markere sin motstand mot innstillingen. Organisasjonene mener at flertallet i kulturkomiteen, som består av Ap, SV, Sp og Frp, «rokker ved rettighetshavernes adgang til å bestemme over utnyttelsen av egne verk og til å få vederlag for egen innsats.»

Skuffet og overrasket

Særlig forslaget om at ikke-kommersielle virksomheter, slik som kommuner og fylkeskommuner, skal kunne benytte åndsverk, uten samtykke eller betaling, opprører kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF).

— Dette betyr i praksis at rettighetshavere ikke lenger skal få betalt for sitt arbeid, og at offentlige, ikke-kommersielle aktører kan bruke dette gratis. Det er signal om at vi skal betale for mat, hus og strøm, men ikke for kultur, sier Svarstad Haugland.

Kulturdepartementet har holdt løpende kontakt med kulturkomiteen på Stortinget, og besvart en rekke henvendelser for å redegjøre for regjeringens standpunkt i denne saken. I tillegg har Svarstad Haugland selv kontaktet en rekke personer for å påvirke.

— Jeg er spesielt skuffet over SV og Arbeiderpartiet. Det er helt utrolig og uventet at de går inn for dette, sier hun.

— Jeg er skuffet over Senterpartiet også, men de er jo så små, legger hun til.

Omstridt

I tillegg til forslaget om at offentlig sektor skal kunne benytte åndsverk uten betaling, er det særlig to punkter i innstillingen som er kontroversielle:

  • Flertallet i Kulturkomiteen går inn for at universitetet og høyskoler skal kunne laste ned eller på annen måte utnytte verk som er lovlig lagt ut på internett, «uten at rettighetshaverne har gitt uttrykkelig samtykke til dette og uten at det foreligger avtalelisens.»
  • Flertallet mener også at bibliotekbrukere skal få mulighet til å ta papirutskrifter av digitalisert materiale fra bibliotekenes samlinger, på lik linje med fotokopier av samme verk.

Valgerd Svarstad Haugland påpeker at loven vil bli implementert etter at den er behandlet på vanlig måte i Stortinget. Senere må myndighetene avklare spørsmålet om den nye loven er i strid med EU-direktivene som loven bygger på.

Ap og SV presiserer i sine merknader til innstillingen at man er i begynnelsen av en «rivende og lite oversiktlig utvikling», og at de antar at det vil bli nye revisjoner av loven ganske snart.