Ved siden av striden om boring i nord viste bl.a. skoledebatten at det er viktige brytninger innad i Senterpartiet. Det kom godt til syne da landsmøtet brukte hele lørdagen til å drøfte forslaget til nytt stortingsprogram.

Stortingsrepresentant Rune Skjælaaen, som sitter i undervisningskomiteen, forsvarte i all hovedsak statsråd Kristin Clemets reformtanker som bl.a. innebærer at den tradisjonelle klassestrukturen skal opphøre.

Men Per Jordal, som er medlem av sentralstyret og programkomiteen, ville slå kontra. Sammen med nestleder Lars Peder Brekk sto han på mindretallets side i komiteen som ønsker seg tilbake til den gamle «venstreskolen», som han sier i samtale med Bergens Tidende.

Forkaster snillismen

Vi skal ikke snakke mange minutter med de to «kamphanene» før det går klart frem at de ser helt ulikt på hvordan undervisningen skal foregå.

— Det kan ikke være riktig at vi som sitter på Stortinget skal detaljstyre undervisningsopplegget, sier Skjælaaen. Det må skolene og hver enkelt kommune selv finne ut. Det kan godt være at såkalte basisgrupper på maks femten elever kan organiseres som en klasse. Jeg tror ikke at Jordal har tatt virkeligheten i skolen helt inn over seg, sier Skjælaaen.

— Nasjonal styring er ikke i seg selv et poeng for meg. Det viktigste er å komme vekk fra den snillismen som Gudmund Hernes sto for, og som Kristin Clemet viderefører. Norge faller stadig på internasjonale målinger om kunnskapsnivå og disiplin. Er det da rart at mange foreldre velger vekk den offentlige skolen? sier Jordal.

Hvem som vinner denne dragkampen blir avgjort søndag formiddag, da landsmøtet skal votere over hele partiprogrammet.

Mer bore-misnøye

Uenigheten om oljeboring i Barentshavet fortsatte med full styrke lørdag. Programkomiteen med Lars Peder Brekk i spissen la frem et kompromissforslag som langt på vei imøtekom motstanderne som sier kategorisk nei til boring. Først når oljeselskapene har utviklet en teknologi for «absolutt null-utslipp» til sjøs kan det bli aktuell med boring.

Men dette var ikke godt nok, i hvert fall ikke for Senterungdommen som krever bastant nei til oljevirksomhet i de sårbare områdene i Barentshavet. Etter alt å dømme vil det reviderte forslaget likevel få flertall i dag.