TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no Elevene kan bare få gratis skyss mellom hjem og SFO hvis det ikke fører til ekstra kostnader for fylkeskommunen sammenlignet med skyss mellom skole og hjem, foreslår fylkesrådmann Paul Nilsen.Han vil kutte retten til gratis skoleskyss i samband med skolefritidsordningen. Komiti for miljø og samferdsel behandler saken i dag. Skarp motstand Etter en høringsrunde er det klart at det er skarp motstand i fylket mot å frata barna rett til fri skoleskyss om de går på SFO.Det er den nye opplæringsloven som skaper problemer. Her står det klart at elever i grunnskolen og den videregående skolen har rett til fri skoleskyss. Men skolefritidsordningen er frivillig, og omfattes derfor ikke av de samme rettighetene. Advarer Fylkeskommunen kan bruke loven til ikke å gi fri skoleskyss mellom hjem og SFO. Det ønsker fylkesrådmannen ikke. Han vil heller ha en fleksibel ordning som i dag, der elevene bruker ordinær rutetransport til og fra SFO og det ikke fører til ekstra skysskostnader.Samtlige høringsinstanser har advart mot ikke å gi fri skoleskyss mellom SFO og hjemmene. Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde peker på at gratis skoleskyss er en forutsetning for gratis skole. SFO skal gi elevene i småskolen et mer helhetlig tilbud. Etter hennes mening er det viktig at elevene får bruke skoleskyssen fleksibelt, slik at den kan passe med den enkeltes opphold i SFO.