Sentrale personer i regjeringen ønsker å beholde Statoil-navnet på et nytt, stort og fusjonert olje— og gasselskap. Det kan brygge opp til strid med Hydro-ledelsen som avviser forsøk på navneomkamp.

Sentrale kilder i regjeringen skal være oppgitt over at Hydro insisterer så kraftig på at Statoil skal bort som navn. Flere av dem sier til Dagens Næringsliv at en navneendring både er uforståelig og vil koste uakseptabelt mye penger.

Det åpnes også for at navnespørsmålet kan komme til å bli tatt opp med selskapene i den videre fusjonsprosessen.

Men Hydros styre og ledelse står på sitt. Kravet om at Statoil-navnet skal bort, er ufravikelig.

– Jeg vil avvise ethvert forsøk på at ta opp den diskusjonen igjen. En ny navnediskusjon vil bety at man må åpne hele fusjonsprosessen på nytt, sier Hydro-styreleder Jan Reinås til DN.