– Våre funn viser at risikofaktorer de fem første leveårene har større effekt enn det som skjer senere. Har omsorgspersonene symptomer på angst eller depresjon når barnet er i 18-månedersalderen, kan det bidra til å forklare problemer i tidlig ungdom. Det kan virke som om dette er en meget sårbar periode for barnefamiliene, sier forsker Evalill Karevold ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Karevold har sammen med instituttets avdelingsdirektør Kristin Schjelderup Mathiesen sett på hvordan miljøforhold og barnets temperament kan innvirke på angst og depresjonssymptomer senere i livet. Det kommer fram i en ny artikkel publisert i tidsskriftet «Developmental Psychology».

– Det er normalt å ha vansker i perioder, faktisk så normalt at mellom en tredjedel og en fjerdedel av alle barn mellom fire og 16 år vil kvalifisere til en diagnose på et gitt tidspunkt. Men mange færre har det over lengre tid. Det henger sammen med hvor lenge belastningene de lider under varer, sier Mathiesen