I sin redegjørelse i Stortinget torsdag om ulovligheter i fiskerinæringen kom fiskeriminister Otto Gregussen med flere forslag for å begrense jukset.

Blant tiltakene er påbud om innveiing av fangster som landes for mellomlagring før endelig salg. Fiskeridirektoratets kontrollkompetanse på land vil bli utvidet til også å omfatte transportmidler og andre ledd som ikke direkte driver fiske eller fiskekjøp. Norske fartøyer får plikt til å seile via et kontrollpunkt dersom 62 grader nord-grensen passeres, og det vil bli utvidet innmeldingsplikt for fangster.

NTB