I fjor ble til sammen 128 personskader ble registrert. Det er det høyeste antallet personskader noen gang.

Det stilles nå strengere krav til stabilitet for bakkebatterier, og noen fyrverkeriartikler tillates ikke lenger importert.

Dette gjelder blant annet en type bakkebatteri med sju ladninger, som det i fjor var flere uhell med. Usolgte bakkebatterier av denne typen fra i fjor kan likevel selges i år dersom de påmonteres stabilisatorer av forhandlerne.

— Tidligere års tilsyn har avdekket mange og dels alvorlige brudd på sikkerhetsreglene. Vi tror at kontrollene har bidratt til skjerpet sikkerhet, men det dukker alltid opp nye aktører, sier overingeniør Dagfinn Johnsen i DBE.

Det er brannvesenet som fører tilsyn med utsalgsstedene. Foruten tilsyn med oppbevaringen av fyrverkeri, kontrollerer brannvesenet også at salget ikke skjer ved selvbetjening, at varene er godkjente, at slokkeutstyr er tilgjengelig, at det ikke røykes i lokalene, at ansvarshavende kan dokumentere kvalifikasjoner for salg av fyrverkeri og at informasjonsplikten overfor kundene overholdes.

(NTB)