Tirsdag satte Statoil i samråd med selskapet Norsk Helikopter alle sine helikoptre av denne typen på bakken, etter at et av dem måtte nødlande på tankskipet "Navion Anglia" med rotorskader.

-På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om hendelsesforløpet og foreløpige analyser av skadde helikopterdeler, har Luftfartstilsynet besluttet at en rekke ekstra tiltak skal gjennomføres, heter det i en pressemelding.

Det er særlig rotorsystemet Luftfartstilsynet ber om at skal bli inspisert. I tillegg er rutinene for kontroll og vedlikehold vedtatt skjerpet.

Helikoptre som ikke tilfredsstiller kravene innen midnatt fredag vil av Luftfartstilsynet bli betraktet som "ikke luftdyktig". (NTB)