Det er klart etter at Arbeids— og inkluderingsdepartementet har gitt Utlendingsdirektoratet (UDI) instruks om å stille strengere krav til identitet i asylsaker.

Hvis en asylsøker ikke gjør det som er praktisk mulig for å dokumentere sin identitet, skal UDI nå enten avslå søknaden eller eventuelt gi en begrenset oppholdstillatelse, er beskjeden fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til UDI.

Mer enn 95 prosent av asylsøkere som kommer til Norge i dag mangler identifikasjonspapirer.

– I saker hvor UDI vurderer å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag på tross av at utlendingen mangler dokumentasjon for identiteten, har jeg derfor gitt instruks om at de i større grad skal avslå søknaden. Eventuelt kan det gis begrenset tillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap).

Andersen understreker at det er viktig å kjenne identiteten til de som får opphold i Norge.

– Vi må sikre at juks ikke belønnes, sier han.

Ifølge UDI kom det 5.027 asylsøkere til Norge fra januar til og med april i år, Det er en økning på 51 prosent i forhold til samme periode i fjor da det kom 3.328 asylsøkere. Tallene for mai måned er ikke offentliggjort. (©NTB)