De tre er dessuten dømt til å betale til sammen 1.570.000 kroner til Oslo kommune etter ranet på Munch-museet i Oslo 22. august 2004. «Skrik» og «Madonna» fikk omfattende skader da de ble røsket av veggen foran øynene på skrekkslagne besøkende. Ingen av maleriene vil bli fullstendig reparert.

– Graverende forbrytelse – Det må reageres strengt for en så graverende forbrytelse. Bildene har en verdi på 750 millioner og er to av hjørnesteinene i Munchs produksjon, leste lagmann Dag Stousland fra begrunnelsen.

Dommene er litt mildere enn aktoratets påstand.

Statsadvokat Elisabeth Ramstad mente Bjørn Hoen var organisator av det væpnede ranet og ba retten fengsle ham i tolv år. Dette var et argument som lagmannsretten sa seg enig, selv om straffen ble tre år lavere enn påstanden. Ifølge dommen var det Hoen som tok kontakt med de andre involverte og som skaffet til veie ransbilen og våpenet som ble brukt. Hoen ble også dømt for organisert kriminalitet.

– Jeg kommer til å råde min klient til å anke dommen til Høyesterett. Dommen er alt for streng i forhold til hans bidrag, og det er forhold knyttet til saksbehandlingen, sier advokat Morten Furuholmen til NTB.

Riktig dom Tharaldsen skal ha vært sjåføren som ventet på utsiden av Munch-museet, noe aktor mente han burde få ti års fengsel for. 35-åringen er også dømt til fire års fengsel for å ha vært sjåfør under ranet av DnB NORs filial på Aker Brygge en uke etter Munch-ranet. Lagmannsretten dømte ham til en straff på ni og et halvt års fengsel for begge forholdene.

– Ni og et halvt år er en alvorlig, lang straff, men den er mer i tråd med praksis enn hva påtalemyndigheten la opp til. Vi kommer til å bruke de neste ukene til å vurdere en anke, sier forsvarer Johnny Veum til NTB.

I likhet med Hoen, ble Tharaldsen dømt for å ha vært med i en organisert gruppe. Dette vil trolig få betydelige konsekvenser for hvordan han vil få det under soningen av straffen. Personer som er dømt for overtredelse av denne bestemmelsen i Straffeloven, får sjeldnere permisjoner og senere prøveløslatelse enn andre straffedømte.

Vurderer anke

Ifølge påtalemyndigheten var Stian Skjold debutanten som skulle vise at han dugde til noe i det kriminelle miljøet. Han skal ha løpt inn i museet sammen med en nå avdød mann og revet de to bildene ned av veggen. Statsadvokaten mente han burde straffes med sju års fengsel, men lagmannsretten endte med å dømme ham til fem og et halvt års fengsel.

– Det er en streng dom, samtidig som den er betydelig kortere en aktors påstand. Vi kommer til å bruke den tiden vi har til rådighet for å vurdere en anke til Høyesterett, sier advokat Jan Erik Teigum til NTB.

Skjold var i motsetning til de to andre, ikke blitt funnet skyldig i å være en del av en organisert gruppe.

Tre menn som var tiltalt, er frikjent for å ha vært med på ranet.