En av de tiltalte ble frifunnet, mens en annen slapp med 120 dager betinget fengsel. De øvrige tiltalte i saken fikk dommer på mellom to og fire års fengsel i Asker og Bærum tingrett.

Tiltalen gjaldt grov korrupsjon mot Bærum kommune. De tre hovedmennene i saken er brødre, og en av de øvrige som nå er dømt er en slektning av de tre. De øvrige er håndverkere som har overfakturert oppdrag.

Tiltalen omfattet 90 forskjellige forhold. Den ene av de dømte var fagansvarlig i Eiendomsavdelingen i Bærum kommune for tildeling av oppdrag med overflatebehandling. Oppdragene gikk ut på å pusse opp skoler og barnehager.

Den kommuneansatte er nå dømt for å ha mottatt penger, varer eller tjenester fra de fleste av de øvrige dømte for å tildele dem oppdrag. Oppdragene ble overfakturert eller ikke utført i det hele tatt. En del av tiltalepunktene ble erkjent under rettssaken.

De dømte er også pålagt å betale erstatning til Bærum kommune.