Drøftingene med arbeidsgiverforeningen NAVO har ikke ført frem til en felles tariffavtale, slik Sykepleierforbundet krever. Forbundet har derfor tatt ut sykepleiere i alle de fem helseregionene, åtte sykehus totalt.

Uttaket omfatter sykepleier, spesialsykepleiere, sykepleiere i ledende stillinger og konsulenter, og rammer først og fremst poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. (NTB)