Rektor Sonja Guttorm ved Sirma Skole sier til Finnmarken at hun kontaktet Utdanningsforbundet mandag.

-Da spurte jeg dem om de virkelig hadde tenkt å streike på 17. mai. Slik føles det for oss samer å legge en politisk streik til 6. februar, sier hun.

Elevene ved Sirma skole har i lengre tid øvd på et teaterstykke sammen med finske elever. Lærerne ville ikke avlyse fremføringen av stykket i skoletiden, og blåser i streiken. Etisk dilemma

Ved sameskolen Bulbomát Sámeskuvla i Tana har saken også vært et stort etisk dilemma. Men her har lærerne valgt å være lojale mot fagforeningen.

-Dette burde ikke ha skjedd. Det har med respekt for hverandres språk og kultur å gjøre. Utdanningsforbundet burde vite at 6. februar markeres over hele Sápmi (Sameland). Jeg tror ingen norsk organisasjon ville valgt 17. mai som kampdag, sier rektor Solbjørg Ravna ved sameskolen i Tana.

-Uverdig

Sametinget har også reagert skarpt på at samenes nasjonaldag blir brukt til skolestreik.

-Skolene er en av de viktigste arenaer for feiring av samenes nasjonaldag i det samiske samfunnet, og en dag hvor søkelyset settes på samisk kultur også i det norske skoleverket. En lærerstreik på en slik dag sender et uheldig signal til samiske barn og det samiske samfunn som helhet. Dette er rett og slett uverdig, sier sametingets visepresident Ragnhild Nystad i en uttalelse.

(NTB)