- Vi har tatt ansvar for å sette universitets- og høgskoleutdannede på dagsorden. Nå tar vi ansvar ved å avslutte streiken. Denne streiken har skapt problemer for folk i hverdagen deres, vi oppretter en normal situasjon, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen i en pressemelding.

Frivillig nemndsbehandling

Unio takket onsdag ja til Riksmeklerens invitasjon om samtaler som endte i frivillig mekling.

I den frivillige meklingen ble partene enige om at konflikten skal til frivillig nemndsbehandling. Tvisteløsningsorganet er Rikslønnsnemnda. Rikslønnsnemnda vil bestemme hvilket resultat Unios grupper i staten får til slutt.

- Vi har stått med rak rygg i konflikten og kjempet for at utdanning må lønne seg bedre i staten. Gjennom hele prosessen har vi stått på for å få en forhandlingsløsning. Streiken avsluttes slik at vi får viktige samfunnsfunksjoner i gang igjen, sier Johannessen.


Tilbake på jobb fredag

Streiken i staten avsluttes dermed torsdag. Det betyr at blant annet politiet, ansatte ved  høgskoler og universitet, skatterevisorer, Nav-ansatte, ansatte i Bufetat og meteorologene på Meteorologisk institutt er tilbake på jobb senest fredag.

- Vi har streiket etter at YS stat og LO stat godtok oppgjøret i staten for å markere at utdanning må lønne seg bedre. Dette budskapet har vi nå fått fram. Vi er klar over at vi neppe får mer uttelling ved å streike videre, samtidig som vi ikke vil ramme publikum ytterligere, sier Johannessen.  

Rundt 550 statsansatte har streiket i Hordaland.

- Etter vår mening er det bedre å avslutte med frivillig mekling enn å risikere tvungen lønnsnemnd som alltid vil være et nederlag for tariffsystemet, siter Johannessen.

Partene vil på et senere tidspunkt bli innkalt til Rikslønnsnemnda, og nemnda vil ved kjennelse fastsette ny hovedtariffavtale mellom staten og Unio.

- Jeg er glad for at streiken med dette er avsluttet, slik at arbeidet kan gjenopptas, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Siste som streiket

De andre partene i statsoppgjøret valgte å godte riksmeklerens skisse før helgen. Partene i kommuneoppgjøret ble enige tirsdag kveld. Medlemmene i Unio stat var dermed de siste offentlig ansatte som streiket.

- Streikeviljen er der. Men det er klart at det er spesielt å være alene i streik når andre har fått sin løsning, sa Kjetil Rekdal, leder av Politiforbundet i Hordaland og streikeleder i Unio Stat til bt.no i går.

Streiken ble trappet opp fra torsdag. Til sammen var rundt 3400 statsansatte i streik, blant annet hundrevis av politifolk. Ved Hordaland politidistrikt har 82 ansatte vært i streik. Disse er nå tilbake på jobb senest fredag.

- Det er bra at streiken er over, sier Rekdal til bt.no torsdag ettermiddag.

1300 lærerstudenter i Bergen har gått glipp av eksamen på grunn av streiken. Kommunikasjonsdirektør Elin Folgerø Styve ved Høgskolen i Bergen sa til bt.no i går at de ville trenge en virkedag før de kunne si noe om eksamensavviklingen fremover.

Vekterstreiken fortsetter imidlertid. Denne streiken mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har ny meklingsfrist fredag ved midnatt, ifølge TV 2.