Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening er enige om ny tariffavtale. Dermed er den fire dager lange streiken i byggebransjen over.

Rundt 19.000 bygningsarbeidere har streiket siden tirsdag morgen. Lørdag ettermiddag troppet forhandlerne for Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening opp på Riksmeklingsmannens kontor. Forslaget til løsning som meklingsmann Merete Smith la fram ble godtatt av partene

Fellesforbundet er fornøyd med den nye avtalen.

— Vi har streiket i fire dager fordi det ikke forelå noen helhetlig løsning som vår forhandlingsdelegasjon kunne gå for. I Riksmeklingsmannens forslag ligger det nå inne en betydelig økning av minstelønnssatsene inneværende år, pluss en avtalt økning for mellomoppgjøret neste år. I tillegg fikk vi på plass en reguleringsbestemmelse for minstelønnssatsene som var særdeles viktig for oss, sier forhandlingsleder Anders Skattkjær

Han legger til at det var avgjørende å få løftet minstelønnsbestemmelsene, spesielt i forhold til medlemmene innenfor ISO-fagene (isolering, stillas og overflatebehandling).

— Det er også gitt et godt påslag på akkordtariffene og det er gitt en viktig presisering av hva som er grunnlaget for justering av akkordtariffene framover, sier han.

Forslaget går nå til uravstemning 28. april, samme dag som for frontfagene.