Ifølge forbundsleder Inger Lise Rasmussen i Norges Funksjonærforbund godtok de streikende en nemnd som skal være ankeinstans ved lokal uenighet. Kravet var en uavhengig voldgiftsordning som kunne tre inn når forhandlingene kjørte seg fast.

— Dette er en løsning det var verdt å streike for, sier Rasmussen til NTB.

Streiken startet 16. oktober da funksjonærer ved bryggeriene Ringnes, Hansa, Borg, Aas, Coca-Cola og Mack ble tatt ut i streik. Streiken ble senere utvidet til blant annet kjøttbransjen. I alt var rundt 1.000 funksjonærer i streik da det ble oppnådd enighet søndag kveld.

Striden dreide seg ikke om lønn, men om hvordan tvister skulle løses. Arbeidstakerorganisasjonene krevde en såkalt pendelvoldgift, eller en uavhengig voldgiftsordning som kunne tre inn når forhandlingene kjører seg fast i framtida. Resultatet ble enighet om en nemnd som skal være ankeinstans ved lokal uenighet.

(NTB)