• Tilbudet fra KS er en krigserklæring, tordnet lederen for Utdanningsforbundet til stående applaus fra flere tusen streikende lærere.

Kommunenes Sentralforbunds (KS) forslag om ny arbeidsavtale har satt sinnene i kok hos lærere over hele landet, en snau uke før forhandlingene begynner.

I går talte lederen for Utdanningsforbundet Helga Hjetland til over 2000 lærere på festplassen i Bergen. Hun omtalte forslaget fra KS som et skambud, og annonserte at lærerne «skal stå sammen» mot «krigserklæringen» fra KS.

— Den nye avtalen vil ødelegge skolen. Det kan vi ikke tillate, sa Hjetland til BT etter å ha forlatt talerstolen til rungende applaus.

- Helt bak mål

Strides kjerne er lærernes arbeidstid. I dag har det et visst antall timer satt av til andre ting enn undervisning. Det vil KS endre på.

— Med det nye forslaget vil det bli mulig å pålegge en lærer å undervise 45 timer i uken. Da blir det jo ingen tid til å forberede undervisningen, sa Hjetland.

Hun er redd for at den nye avtalen vil gå ut over de svakeste. Lærere ved mindre skoler vil kunne oppleve press for å ta flere timer enn det som er forsvarlig, mener hun.

— Og det vil til syvende og sist gå ut over elevene. Resultatet av dette blir en dårligere skole, sier Hjetland.

Bente Myrtveit er lærer på Ortun skole i Bergen. Hun hadde møtt opp for å demonstrere i går.

— Hvis vi må undervise hele tiden, når skal vi da få tid til å forberede oss til timene? Forslaget fra KS er helt bak mål, mener hun.

Går mot rettssak

Før mandagens arbeidsforhandlinger har KS helt ytterligere bensin på bålet ved å si at alle streikende lærere vil bli trukket i lønn. De mener streiken er ulovlig, og har varslet at de vil bringe den inn for arbeidsretten.

— Jussen får arbeidsretten ta seg av. Det vi viser i dag er at vi tar ansvar, var Hjetlands kommentar til det.

Forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke i Fafo tror lærerne vil tape i arbeidsretten fordi demonstrasjonen ikke kan regnes som en politisk streik.

— En politisk demonstrasjon må rettes mot andre enn tariffmotparten, og det må dreie seg om noe annet enn gjeldende lønn- og arbeidsvilkår. Denne aksjonen retter seg eksplisitt til arbeidsforholdene og til pågående forhandlinger. Jeg har vanskelig for å se at dette er en politisk demonstrasjon som pleier å gå fri for brudd på fredsplikten, sier Stokke.

I dag jobber lærerne som normalt igjen. Hvor lenge de får fortsette med det, vil ikke Hjetland si noe om.

— Om det blir streik eller ikke kommer an på hva som skjer under forhandlingene. Vi er villige til å både gi og ta. Men ingen lærere skal kunne tvinges til å undervise 45 timer i uken, er beskjeden fra lederen i Utdanningsforbundet.

MASSEPROTEST: Lærere over hele landet streiket i går i protest mot forslaget til ny arbeidsavtale. Over 2000 var møtt opp for å demonstrere på festplassen i Bergen. FOTO: HELGE SUNDE
RESPEKTLØST: - KS opptrer uten forståelse og respekt for læreryrkets egenart, mener Utdanningsforbundets Helga Hjetland. FOTO: HELGE SUNDE