Meklingsinnspurten startet mandag formiddag. Fristen for å bli enige er midnatt til tirsdag.

Dersom partene ikke blir enige, vil rundt 27.000 offentlig ansatte går ut i streik fra onsdag morgen. Av disse er om lag 20.000 kommuneansatte.

Det er de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne som forhandler med staten, KS og Oslo kommune.

— Det er ikke mulig å si noe sikkert om hvilken vei dette går. Det er umulig å si noe om hvor stor prosentvis sjanse det er for om det blir konflikt eller løsning, sa lederen i LO-Stat, Morten Øye, til LOs hjemmeside før meklingen startet mandag formiddag.

Kommunene rammes

En eventuell streik vil i første omgang ramme mange av landets kommuner. En arbeidsnedleggelse vil få konsekvenser for sykehjem, hjemmesykepleien, helsestasjoner, omsorgsboliger og rehabiliteringstjenester. Flere barnehager og skoler vil også bli stengt.

Fagforbundet har varslet plassfratredelse for 13.608 av sine medlemmer. Varslet omfatter i alt 121 virksomheter, i langt de fleste kommuner. Blant annet vil 572 ansatte i Fredrikstad, 210 i Hamar, 319 i Sandefjord, 278 i Skien, 623 i Kristiansand, 395 i Stavanger, 990 i Bergen, 213 i Kristiansund, 1.050 i Trondheim, 279 i Bodø, 482 i Tromsø og 223 ansatte i Hammerfest streike.

Unio vil ta i underkant av 6.000 medlemmer ut i streik i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Skedsmo og Kristiansund.

YS tar ut 600 kommuneansatte i streik, fordelt på ni kommuner og to fylkeskommuner. Kommunene er Bergen, Harstad, Horten, Kristiansand, Larvik, Melhus, Os, Tromsø og Trondheim. I tillegg kommer Hedmark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune.

Akademikerne har varslet streik for rundt 1.650 kommuneansatte, inkludert vel 400 i Oslo. I tillegg til Oslo vil Bodø, Bærum, Stavanger og Akershus fylkeskommune bli omfattet.

7.000 i staten

I staten vil rundt 7.000 arbeidstakere gå ut i streik.

LO Stat har tatt ut 3.300. Disse er ansatt i ti departementer og underliggende etater, blant annet Skatteetaten, Toll- og avgiftsetaten, Kredittilsynet, åtte politidistrikt, åtte tingretter og landets universiteter.

Unio varsler streik for 2.400 av sine statsansatte. Flest tas ut i Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag. Det er særlig utdanningssektoren og politisektoren som vil bli rammet.

YS tar ut 1.400 ansatte. Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vil bli hardest rammet. Tollvesenet, Skatteetaten, Lostjenesten i Oslofjorden, universitet og høyskoler vil merke streiken mest.

Akademikerne har varslet plassfratredelse for 410 medlemmer i staten. Disse arbeider blant annet i Politidirektoratet og flere politidistrikt.

Si din mening om saken: