Sykehuskonflikten vil da omfatte nær 950 sykehusansatte ved elleve sykehus.

– Streiken vil ikke bli trappet opp ved de sykehusene som søndag allerede er tatt ut i streik, men vi utvider streiken til å omfatte personell ved seks nye sykehus, sier Per Meinich, medlem av Akademikernes sentral streikekomité, til NTB.

Meinich, som også er ansvarlig for dispensasjonssøknader, sier Akademikerne Helse søndag ettermiddag har fått inn i alt 520 søknader om dispensasjon fra streiken.

Tre firedeler av dispensasjonssøknadene er innvilget, ifølge Meinich.

Vurderer mandag

Statens helsetilsyn vil mandag vurdere om opptrappingen av sykehusstreiken representerer en fare for liv og helse, varsler direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

– Det er ikke fare for liv og helse med det nivået sykehusstreiken har søndag, sier Hanssen til NTB.

Han sier Helsetilsynet vil foreta en ny vurdering av situasjonen mandag. Akademikerne Helse har da varslet at streiken vil bli trappet opp etter at 442 sykehusansatte gikk ut i streik torsdag morgen som følge av bruddet i meklingen mellom Akademikerne Helse og NAVO.

Opptrappingsplanen

Opptrappingen av sykehusstreiken mandag omfatter 500 ansatte ved Akershus universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Sykehuset Telemark, Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset i Førde, ifølge Meinich.

– Slik streiken håndteres, skulle det ikke være grunn for myndighetene å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, sier Meinich til NTB.

Han viser til det store antallet innvilgede dispensasjonssøknader og beslutningen om at streiken ikke trappes opp ved de fem sykehusene som har vært i streik siden torsdag morgen. De fem er: Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Universitetssykehuset Nord-Norge og Aker Universitetssykehus.