Planlegger du å grille til neste helg, kan det være lurt å legge innkjøpet litt tidlig i uken. For i går varslet Akademikerne opptrapping av streiken.

Ønsker forhandlinger

— Vi organiserer nøkkelpersonell og balanserer på en knivsegg for å unngå virkninger på liv og helse. Denne streiken skal tvinge staten tilbake til forhandlingsbordet og skal ikke ende med tvungen lønnsnemnd, sier Knut Aarbakke lederne i Akademikerne Stat.

Streiken vil likevel ramme hardt. Samtlige slakterier i Sør-Norge, med unntak av slakterier i Førde, må stanse slaktingen fordi alle i kjøttkontrollen legger ned arbeidet. Flere hundre slakteriarbeidere ved Gilde permitteres. Det kan og skje ved Fatland tre slakterier.

— Det er litt for tidlig å si hva vi gjør, men det som er sikkert er at det minker på råvarene utover i neste uke, og til neste helg får vi problemer med å levere nok ut til kundene, sier konserndirektør Leif Malvin Knutsen i Fatland.

Noen av de samme problemene møter Gilde, bekrefter kommunikasjonsdirektør Nina Sundquist, som legger til.

— Her rammes både ansatte og dyrene. Særlig i griseproduksjonen blir det fort problemer med plassen på båsene om slaktingen må stanses.

Släpp fångarna..

Mens kjøttkunder får problemer, går forbryterne gode tider i møte. Her i fylket streiker politijuristene. Det betyr at alle hovedforhandlinger i retten stanses og ingen varetektsfengsles. Det blir heller ingen forlengelser av varetektsfengslede. Og tar politiet en tyv på fersk gjerning må vedkommende slippes i løpet av fire timer.

  • Vi gir utelukkende dispensasjoner hvis det er fare for liv og helbred eller dersom nasjonale interesser trues. Det betyr at vi tar drapssaker, voldtektssaker, drapstrusler der vi tror det er fare for gjennomføring og de helt store kvanta av narkotika, sier Curt A. Lier, leder for de streikende politijuristene.

— Dette er veldig uheldig. Vi jobber intensivt med å få ned køen av saker og har tatt inn mange ekstra folk, sier sorenskriver i Bergen Martin Tenold.

22 hovedforhandlinger er berammet ved Bergen Tingrett i neste uke. Det hører med til historien at det avholdes dommermøte i Tromsø neste uke. De aller fleste dommerne ville derfor uansett være ute av byen torsdag og fredag.