Omfanget av en mulig konflikt mellom LO-forbundet og banken ble sterkt redusert da Arbeidsretten før jul slo fast at en varslet sympatistreik for 1.100 medlemmer ville være tariffstridig.

Meklingen gjelder strid om en protokoll mellom Handel og Kontor (HK) og Sparebank 1 Gruppen som ble underskrevet da banken kjøpte opp VÅR bank og forsikring for snart ett år siden. HK krever tariffavtale for 97 av medlemmene som er overført fra VÅR til ulike alliansebanker i SpareBank 1 Gruppen.

Meklingsfristen ble før jul forlenget til midnatt 3. januar.NTB