Det norske maskinistforbund godtok skissen til løsning som meklingsmannen la fram i 2-tiden lørdag og sender den ut til uravstemning, men Norsk Sjøoffisersforbund avviste den.

– Maskinene kan gå, men det hjelper ikke når de andre sier nei, sier meklingsmann Gunnar Lind til NTB. Han sier at det var totaliteten i forslaget som ble avvist av Sjøoffisersforbundet, som organiserer styrmenn og kapteiner.

Dermed blir ferjer, hurtigbåter og godsbåter i 34 ferjesamband i elleve fylker rammet av streik fra klokka 6 lørdag morgen.

Sentrale ferjeforbindelser

I ferjefylket Møre og Romsdal er det svært sentrale ferjeforbindelser som stanser opp, blant dem de to mest trafikkerte sambandene mellom Molde-Vestnes og Ørsneset-Magerholm.

I Hordaland er sju HSD-ruter tatt ut i streik, blant annet ferjeforbindelsen mellom Halhjem og Sandvikvåg. I Nord-Norge synes mindre kritiske samband å være omfattet av streikevarslet

Også samtlige båter som trafikkerer Oslo-Nesodden blir liggende ved kai, og det samme gjelder riksveiforbindelsen mellom Moss og Horten med Bastøyferjene.

Tre bukserbåter på Mongstadterminalen, Stureterminalen og ved LKAB i Narvik blir også tatt ut i streik, noe som rammer virksomheten på oljeterminalene.

Altfor dårlig

– Vi sa nei til et altfor dårlig tilbud. Vi har påvist at vi i de siste ti årene er blitt liggende etter i lønnsutviklingen med 15 prosent, og det er det overhodet ikke tatt hensyn til i skissen som ble lagt fram av meklingsmannen, sier Asbjørn Furnes i Sjøoffisersforbundet til NTB.

I og med at lønnsutviklingen har vært så dårlig, sier han at sjøoffiserene derfor må betraktes som en lavlønnsgruppe i forhold til andre som man kan sammenligne seg med.

Han sier også at skissen var en blåkopi av skissen som ble lagt fram for Sjømannsforbundet, og dermed uantakelig for sjøoffiserene.

Ubegripelig

– Vi synes det er ubegripelig at de vil gå til konflikt og at ikke ville godta et godt tilbud, sier administrerende direktør og forhandlingsleder for Rederienes Landsforening til NTB.

– De sier nei til en lønnsøkning på 4 prosent og nei til et vesentlig bedre lønnssystem som de selv har krevd endret, framholder han og trekker fram at det samme tilbudet er godtatt av Sjømannsforbundet og Det norske maskinistforbundet