Elevene ved grunnskoler og videregående skoler over hele landet slutter klokken 12.00. Skolefritidsordningene (SFO) holder åpne hvis de kan bemannes på forsvarlig måte, men det avgjøres av den enkelte skole.

Streiken er en begrenset politisk streik og deltakelsen er frivillig. Medlemmene av Utdanningsforbundet streiker fra klokken 12.00 og ut dagen, mens medlemmene av Lektorlaget streiker fra klokken 12.00 til 13.00.

Mange SFO-ansatte er ikke medlem av Utdanningsforbundet, og heller ikke alle rektorer og skoleledere. Men de fleste lærerne legger ned arbeidet klokken 12.00, slik at undervisningen stopper. Utdanningsforbundet forventer at alle medlemmene deltar.

Ingen automatikk

— Vi har sendt ut brev til alle skolene og sagt at SFO kan holdes åpent hvis det er forsvarlig bemanning. Dette må skolene gi foreldrene beskjed om så raskt de kan. Det er ingen automatikk i at SFO er åpent fra klokken 12.00, sier informasjonssjef Marianne Brynildsen i skoleetaten i Oslo.

Det samme gjelder andre kommuner i landet. Mange skolebarn er avhengig av buss eller annen skoleskyss som går til faste tider, og det oppstår problemer når de slutter før vanlig tid.

Den enkelte kommune eller skole har ansvar for å omorganisere skyssen hvis det er mulig, og informere foreldrene om hvordan de skal forholde seg. Det får NTB opplyst i Utdanningsdepartementet.

Demonstrasjon

Det blir politiske markeringer over hele landet. I Oslo er det en stor markering på Youngstorget klokken 16.30 hvor lærere fra alle østlandsfylkene deltar: Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Telemark. Det blir også demonstrasjoner i Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og en rekke andre byer.

Leder for Utdanningsforbundet Oslo, Berit Eliassen, håper på like stor oppslutning som for 17 år siden. Da demonstrerte 20.000 lærere i Oslo sentrum mot et forslag om ny arbeidstidsavtale.

Eliassen sier til bladet Utdannings nettutgave at overføringen av forhandlingsansvaret til Kommunenes Sentralforbund er en alvorlig trussel mot det likeverdige skoletilbudet i hele landet.

Utdanningsforbundet boikotter Utdannings- og forskningsdepartementet fram til 17. februar i år. Forbundet vil heller ikke ha kontakt med noen av de andre departementene før fredag denne uka.

(NTB)