TOR LEIF PEDERSEN

Det statseide spanske skipsverftet Bazan vant i sin tid konkurransen om å bygge de fem nye fregattene til det norske Sjøforsvaret. Nå er Bazan slått sammen med det privateide spanske verftet Izar Constructiones Navals SA.

Izar har fått åtte milliarder kroner i statsstøtte, og EU krever at verftet betaler disse pengene tilbake til staten. Denne statsstøtten ble gitt til Izar før sammenslåingen med Bazar. Tilbakebetaling vil resultere i at Izar går konkurs. Den spanske stat har garantert overfor norske myndigheter at de fem norske fregattene vil bli bygd selv om Izar skulle gå over ende.

Sjøforsvarets leder for fregattprosjektet, kommandør Per Erik Gøransson, sier til Bergens Tidende at man på norsk side tar høyde for at fregattene blir en til to måneder forsinket i forhold til det kontraktsfestede leveringstidspunktet.

— Dette har ingen praktiske konsekvenser, sier Gøransson. - I utgangspunktet er det streik ved alle Izar-verftene. Steikene ved Izar-verftene har en annen karakter enn det vi er vant til her i Norge. Arbeiderne streiker en stund, går så tilbake til produksjonen, før de går ut i ny streik. De holder seg ikke helt borte fra arbeidsplassen, slik vi er vant til. Det betyr at det ikke er full stillstand i produksjonen av de norske fregattene. Ledelsen ved verftene sier at de vil begynne å teste den første fregatten i mai. Vi er i stuss om det vil holde. Men vi har fått forsikringer om at fregattene vil bli levert etter kontrakten, med en-to måneders forsinkelse. Det forholder vi oss til, sier Gøransson.