• Strategen Geir Mo fra Lærdal har mye av æren for at Frp er blitt et stort og stabilt parti, mener TV 2-redaktør Stein Kåre Kristiansen. Andre kommentatorer erklærer seg enig.

Han mener at denne noe anonyme og tilbaketrukne partibyråkraten er kommet altfor mye i skyggen av både Carl I. Hagen og Siv Jensen når Fremskrittspartiets suksess skal forklares.

Også redaktør Arne Strand i Dagsavisen fremhever den betydningen Geir Mo har hatt som mangeårig generalsekretær og dyktig organisasjonsbygger.

Begge har fulgt Mos bevegelser så å si på nært hold like fra han i 1994 overtok det daglige ansvaret for partiorganisasjonen. Sogningen har vært dyktig både med å skolere medlemmene og de tillitsvalgte — samtidig som han har vært Carl I. Hagens mest fortrolige og lydige medarbeider i ulike dramatiske utrenskningsprosesser i årenes løp.

Ved flere anledninger er han omtalt som Carl I. Hagens «bøddel», blant annet i forbindelse med eksklusjonen av Jan Simonsen og Vidar Kleppe.

Effektiv ryddegutt

Geir Mo er 39 år, født og oppvokst i Lærdal, men har senere bodd både i Telemark og i Vestfold der han engasjerte seg sterkt i lokalpolitikken. I Telemark var han blant annet gruppeleder i fylkestinget.

Mo er i dag både generalsekretær og sekretariatsleder i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. To sentrale posisjoner på én og samme hånd.

Han er kjent som en effektiv og handlekraftig ryddegutt, men samtidig en målrettet organisasjonsmann.

— I disse årene med Geir Mo ved roret har Frp fått en organisasjon som er like profesjonell som Arbeiderpartiets. Det er likevel ikke noe parti her til lands som arbeider så systematisk som Frp, sier Stein Kåre Kristiansen.

Triumvirat

Men for helhetens skyld forklarer han partiets sterke stilling slik i samtale med Bergens Tidende:

— Det er triumviratet Carl I. Hagen, Siv Jensen og Geir Mo som nå for alvor bærer frukter. De arbeider meget godt sammen.

I tillegg til Mo ser vi at Siv Jensen fremtrer som en kraftfull lederskikkelse som mange ser ut til å sette stor pris på. Lederskiftet er langt på vei foretatt allerede, og det er bemerkelsesverdig at «partieier» Hagen viser stor evne til å tre til side og rydde vei for Siv Jensen, sier TV 2-redaktøren.

Ap likevel større?

Arne Strand nøler ikke med å gi Geir Mo honnør for å ha bygd opp både en sterk partiorganisasjon og samtidig bidratt til å skape en kompetent stortingsgruppe.

— Selv om Frp er blitt sterkt og imponerende stabilt, tipper jeg likevel at Arbeiderpartiet fortsatt er noe større. Med et godt valg vil Frp trolig få mellom 25 og 30 prosent av velgerne, sier Strand.

Aftenpostens politiske redaktør, Harald Stanghelle, tror at det er for enkelt å forklare Frp-fremgangen med økt fremmedfrykt og uroen rundt de omstridte Muhammed-tegningene:

— Partiet er praktisk talt det eneste opposisjonspartiet som ikke har noe å hekte for, ettersom det aldri har hatt regjeringsansvar. Det har lykkes over all forventning å bli en politisk bevegelse som et minste felles multiplum for all misnøye!

Og Frp skårer godt på at styringsslitasjen på regjeringspartiene er så sterk allerede, sier Stanghelle.