De nye tiltakene ble presentert av statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) onsdag.

– Det er nødvendig å iverksette tiltak for å begrense antallet asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse, sier Stoltenberg.

Rekordøkning Norge har ved siden av Nederland hatt den største økningen av asylankomster i Europa i 2008. Hittil i år er det kommet mer enn dobbelt så mange asylsøkere som på samme tid i fjor. Mens det i 2007 kom 6.500 asylsøkere, ligger det an til å komme om lag 15.000 asylsøkere i år. 60 prosent av søkerne får avslag.

Ifølge regjeringen er bakgrunnen for den sterke økningen delvis utviklingen i asylsøkernes hjemland, men også hvordan norsk asylpolitikk oppfattes utad, spesielt i forhold til sammenlignbare land som Sverige.

Tiltaksliste Regjeringen iverksetter blant annet følgende tiltak for å stanse tilstrømningen:

  • Praksis når det gjelder opphold på humanitært grunnlag skal baseres på en individuell behandling, og ikke en gruppevurdering i forhold til det enkelte landområdet.
  • Manglende tilknytning til et geografisk område i saker som omhandler internflukt, skal ikke være tilstrekkelig alene for å få opphold på humanitært grunnlag. Det må foreligge andre sterke menneskelige hensyn for at oppholdstillatelse kan gis.
  • Personer som har opphold på humanitært grunnlag, må ha fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for at det skal kunne innvilges familiegjenforening eller – etablering.
  • Regjeringen vil intensivere arbeidet med å få på plass tilbaketakelsesavtaler med viktige opprinnelsesland for personer uten lovlig opphold i Norge.
  • Det utredes nærmere et forslag om et eget hurtig saksbehandlingsløp i de tilfellene der asylsøkeren ikke bidrar til å avklare sin identitet.

Hva mener du om innstrammingen? Si din mening her.