Regjeringen legger opp til å bruke 131,5 milliarder oljekroner i 2010. Det tilsvarer knapt 26 milliarder kroner mer enn det handlingsregelen tilsier. I statsbudsjettet som ble vedtatt i desember lå det an til å bruke 45 milliarder mer enn handlingsregelen.

Arbeidsmarkedstiltak, tiltak rettet inn mot verftsnæringen, jernbane og veier er blant regjeringens prioriterte områder.

Mer til Oslo Kommunene får trolig mellom 2,5 og 3 milliarder kroner mer å rutte med neste år. Det er langt mindre enn KS krevde

Kommunenes interesseorganisasjon KS har varslet at de mener det er nødvendig med 5,5 milliarder kroner ekstra bare for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Men ifølge Dagsavisen vil kommunene til å få en påplussing på mellom 2,5 og 3 milliarder kroner neste år.

Regjeringen legger neste år om nøkkelen for fordeling til kommunene. Bergen, Stavanger og Trondheim blir de store taperne. Oslo kommer ut i pluss, det samme gjelder de fleste småkommunene.

Mange store og mellomstore kommuner kommer svekket ut. Hovedårsaken er at kommunene fra og med neste år vil få de 27 milliardene til barnehager i den ordinære økonomiske rammen. Tidligere har disse pengene vært øremerket.

70 millioner til asfaltering Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) 70 millioner kroner ekstra på bordet til asfaltering av riksveiene. Men det rekker kun til 10 mil.

Vinteren har herjet hardt med veiene og nå kommer regjeringen med ekstra penger til asfaltering. Men bevilgningene som kommer i revidert nasjonalbudsjett i dag, holder bare til en veistrekning på ti mil, melder NRK.

— 100 nye kilometer med asfalt, det trengs etter vinteren, sier Meltveit Kleppa som tror bilistene vil bli fornøyd med ny asfalt – der den kommer.

— De 100 kilometerne kommer i tillegg til penger til 800 kilometer med asfalt på budsjettet i år, presiserer Kleppa overfor NTB.

Statens vegvesens region i Midt-Norge alene brukte i fjor nesten 100 millioner kroner alene. I Region Øst er etterslepet på rundt 400 millioner kroner.

Saken oppdateres .

Hva synes du om revidert budsjett? Si din mening her.