På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vurdert sammenhengen mellom de medfødte misdannelsene og fedrenes eksponering for radiofrekvente felt på jobben.

-Det er registrert en overhyppighet av medfødte misdannelser blant barn av de ansatte på televerkstedet, skriver STAMI i en pressemelding fredag.

Instituttet har ikke funnet holdepunkter for at fedrenes eksponering for radiostråling er årsaken til barnas skader, men kan ikke utelukke en slik årsakssammenheng for noen av barna.

I rapporten heter det videre at det er "påtakelig" at de ansatte ved televerkstedet er blitt utsatt for de samme radiofrekvente feltene som mannskapet på KNM "Kvikk".

Mannskapet på marinefartøyet opplevde også at barna deres ble født med en overhyppighet av misdannelser. (NTB)