Bergens Tidende skriver i dag at det britiske miljødirektoratet gir Sellafield-anlegget lov til å fortsette utslippene av det radioaktive stoffet technetium. Tillatelsen gjelder frem til 2006, og åpner for en reell økning av utslippene som sprer seg fra Irskesjøen til norske kystfarvann.

— Helt unødvendig

— Det er helt unødvendig av britene å slippe technetium ut i havet. Det er fullt mulig å iverksette rensetiltak som vil stoppe forurensningen, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens Strålevern til bt.no.

Han overlater til politiske myndigheter å karakterisere avgjørelsen fra det britiske miljødirektoratet. Men Strand er kritisk:

— En betydelig del av disse utslippene havner i norske havområder. De radioaktive verdiene langs kysten har vært økende de siste årene, og Sellafield er kilden. Technetium blir værende i havet og fortsatte utslipp er uheldig for Norge som fiskerinasjon, mener Strand.

Selv om det ikke medfører helsefare å spise norske sjømatprodukter i dag, mener Statens Strålevern at man må legge føre-var-prinsippet til grunn også når det gjelder utslipp av atomavfall til havet.

— Vi vet mye om effekter av stråling på mennesker, men kjenner lite til mulige miljøkonsekvenser. Derfor bør utslippene fra Sellafield stanses, mener Strand.

FORTSETTER: BT skriver i dag at det britiske miljødirektoratet gir Sellafield-anlegget lov til å fortsette utslippene av det radioaktive stoffet technetium.
ARKIVFOTO: SCANPIX