Kong Harald og kong Carl Gustav hadde med seg sine respektive familier. Fra norsk side kom dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mete Marit. Fra Sverige stilte dronning Silvia og kronprinsesse Victoria.

Stilfullt

Møtet innledet en meget stilfull seanse på broen med begge landenes nasjonalsanger spilt av Kongens Garde og Den svenske armeens musikkorps. Norges samferdselsminister Torild Skogsholm og hennes svenske kollega var også til stede under åpningsseremonien.

Kongene holdt hver sin korte tale hvor de begge minnet om hvilken betydning Svinesundsbroen — både den nye og den gamle - har hatt i forbindelsen mellom våre to land. Den nye stilfulle broen vil åpne et nytt samarbeid mellom de to landene.

Symbolske hender

Under seremonien ble det også avduket to symbolske monumenter - to åpne hender i granitt, som strekker seg mot hverandre midt på broen. Kong Harald og kong Carl Gustav avduket og signerte hver sin hånd før de marsjerte med sine respektive familier over på norsk side hvor det var et forrykkende show. På scenen stod blant andre DDE, som sang E6, og Carola, som fremførte en helt ny nordisk hymne og skolebarn fra både norsk og svensk skole.

De kongelige deltok på en lunsj før begge familiene dro til Oslo for å fortsette det offisielle statsbesøket i forbindelse med feiringen av unionsoppløsningen. Det offisielle besøket ble innledet midt på Svinesundsbroen i dag.

SCANPIX
<b>STRÅLENDE ÅPNING:</b> Den norske og svenske kongefamilien møttes til en strålende åpningsseremoni midt på den nye Svinesundsbroen i dag.
Scanpix