Meldingen om lekkasje førte til at et område ved terminalen ble sperret av like før klokken 22, og både politi, brannvesen, Statens strålevern og Institutt for energiteknikk rykket ut til stedet. Samtidig ble tre personer som jobber ved terminalen isolert, fordi man ikke visste om de var blitt utsatt for stråling.

Senere tirsdag kveld ble det klart at det ikke var noen radioaktiv lekkasje fra pakken.

– Pakken var blitt utsatt for regn og pappen var gått i oppløsning. De som håndterte pakken ble usikre og mente at det kunne være radioaktivitet som lekket ut. Det viste seg at det bare var regnvann. Innholdet i pakken var inntakt, sier strålevernsjef Steinar Bakke ved Institutt for energiteknikk til NTB.

Svak stråling

Ifølge avdelingsdirektør Gunnar Saxebøl i Statens strålevern var det snakk om svakt forhøyede stråleverdier som ble målt i pakken.

– Dessuten tilsier informasjonen på beholderen som stoffet er fraktet i, at stoffet har den laveste typen klassifikasjon for radioaktivt materiale, sa Saxebøl til NTB tirsdag kveld.

Brukes på sykehus

Ifølge Institutt for energiteknikk er det vanlig å sende denne type radioaktivt materiale som pakke, i henhold til internasjonale regler.

– Pakken er laget for å tåle stor påkjenning. Det er papp på utsiden, mens beholderen, en penn med radioaktivitet, er plassert inne i et etui i pakken. Det er snakk om en svak radioaktiv kilde som heter kobolt 57 og som brukes ved sykehus. Pakken er godt merket og vi skjønte raskt at dette ikke var dramatisk, forklarer Bakke overfor NTB.

Pakken skulle tirsdag kveld tas hånd om, pakkes om og sendes videre til mottakeren.