Justisministeren varsler at han vil sette ned et utvalg som skal legge fram forslag til nødvendige tiltak. Utvaltet vil få kort tidsfrist og skal komme med konkrete forslag til tiltak, sier Storberget til Dagbladet.

Justisministeren sier det er hans instruks at politiet skal rykke ut når de får melding om vold og bråk i hjemmene.

– Terskelen for å rykke ut på husbråk har vært for høy. Så lenge jeg er justisminister skal dette prioriteres, sier Storberget.

Han har tidligere varslet at det vil bli iverksatt et prøveprosjekt hvor de som utøver vold, og hvor det er fare for gjentakelser, skal utstyres med elektroniske fotlenker. Storberget har videre bestemt at alle som blir dømt for vold skal avgi DNA-prøve.

De øvrige sju tiltakene tar sikte på å hjelpe familiene til voldsmennene og voldsmennene til å legge om kursen: Midler er satt av på årets budsjett om gir fylkene midler til alternative voldstiltak, ifølge Justisministeren.

Han varsler også at økonomiske milder skal brukes slik at politi og konfliktråd får kompetanse til å mekle og hjelpe. Videre varsler Storberget at det skal bygges opp et nasjonalt kompetansesenter der familier kan søke råd og hjelp. Tilbudene om behandling og terapi til voldsmennene skal videreutvikles. Kvinner som utsettes for familievold skal ha krav på en egen bistandsadvokat før de anmelder forholdet, sier Storberget til Dagbladet.