For laksenæringen er valget mellom høy straffetoll og høy eksportavgift som mellom pest og kolera, men koleraen er altså hårfint bedre. For dersom det blir gjennomslag for eksportavgift, ligger det i kortene at pengene skal brukes til markedsføring av laks på verdensmarkedet. Inntektene fra en straffetoll blir derimot bare et kjærkomment tilskudd til EUs slunkne kasse.

Norsk tilbud for dårlig for EU

EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland og ekspedisjonssjef Magnor Nerheim i Fiskeridepartementet stadfester at det norske tilbudet så langt er for dårlig for EU.

— Kommisjonen har gitt en positiv tilbakemelding på vår skisse til løsning, der økt eksportavgift er et vesentlig element. Men EU har også sagt at tallene vi har foreslått ligger for lavt til at de kan godta dem. Avstanden er stor, sier Nerheim til Bergens Tidende. Han mener likevel at samtalene i går var «positive». Nå vil Fiskeridepartementet med det aller første snakke med laksenæringen for å finne frem til det neste norske utspillet. Målet er å ha alt avklart før påske.

Skuffet over signalene

Prosjektdirektør Per Dag Iversen i Fisker- og havbruksnæringens landsforening (FHL) sier seg overfor Bergens Tidende meget skuffet over signalene fra Brussel.

— Selvfølgelig er eksportavgift litt bedre enn straffetoll. Men hvis EU krever en eksportavgift opp i samme størrelsesorden som straffetollen de har antydet, er det totalt uakseptabelt. Verken næringen eller norsk opinion kan godta noe slikt, mener en oppbrakt Iversen. Han skulle ha vært med på forhandlingene i går, men ble sittende værfast på Kastrup.

— Nå har vi levd flere år med en rigorøs minsteprisavtale, i tillegg til både eksportavgift og toll. Vi har tapt nærmere 20 prosent markedsandeler til land som Færøyene, som får selge laksen sin fritt. Og nå skal vi altså straffes igjen, sukker Iversen oppgitt.

EU-kommisjonen har foreslått å ilegge norsk laks en straffetoll på 14 prosent, tilsvarende vel tre kroner kiloet etter dagens priser. 14 prosent er identisk med satsen det var snakk om i 1997. Da skulle Norge straffes for å ha solgt laks på markedet til under kostpris. I stedet ble minsteprisavtalen forhandlet frem.