• I spesielle tilfeller er strafferammen for det de er siktet for ti års fengsel. Det indikerer alvoret i saken, sier Rolf Hegland, leder for økonomiavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

Carl Fredrik Seim og de to forretningspartnerne Svein Nygård og Ole J. Remfeldt er siktet for brudd på straffeloven § 132 a, som handler om motarbeiding av rettsvesenet. Strafferammen er fem års fengsel, men i spesielle tilfeller kan strafferammen være ti år.

— Seim har ikke presset vitner. Men penger er ofte et moment i slike saker, sier Rolf Hegland.

Han forteller at alle de tre ble arrestert samtidig. Bakgrunnen for pågripelsene var at Vedeler selv tok kontakt med politiet for halvannen eller to uker siden og fortalte at han var utsatt for påvirkning.

Etter det BT forstår mener politiet at Seim skal ha forsøkt å påvirke Vedeler over telefon og de to andre skal ha møtt opp på kontoret hans.

Påvirkningen skal ha skjedd i mars.

— Vi snakker om samme forhold gjentatte ganger, sier Hegland.

— Var det nødvendig å pågripe dem?

— Det essensielle var ransakingen, men det var også viktig å avhøre dem samtidig, sier Hegland.

Han forteller at de ble løslatt fordi det ikke lenger var fare for bevisforspillelse. Det skal ikke være aktuelt å pågripe flere i saken.