Farlige mengder av radioaktivt støv finnes i atmosfæren i inntil 10 år etter bombingen. Det viser undersøkelser som britiske forskere har gjort i Irak etter Gulf-krigen.

I Kosovo er det funnet høyere radioaktivitet på åtte av 11 steder der NATO slapp ammunisjon med utarmet uran. Det viser de foreløpige testresultatene som eksperter fra FNs miljøprogram har gjort. De endelige resultatene vil foreligge i mars i år.

Ekspertene tok i november i fjor prøver av jord, vann, planter og støv fra biler og bygg. FNs miljøprogram planlegger tilsvarende undersøkelser i Serbia og Montenegro.

Det ble skutt med utarmet uran på to mål innenfor den norske sektoren. De fleste målene der det ble skutt med utarmet uran var i den italienske sonen. Ifølge BBC har 16 soldater fra seks europeiske land så langt dødd av kreft etter tjeneste på Balkan. Syv av dem er italienere.