Støttespillere som jussprofessor Ståle Eskeland skal ifølge en avtale fra 2002 være sikret et betydelig pengebeløp dersom Torgersen skulle bli frifunnet. Men Eskeland ville på spørsmål fra NTB ikke kommentere innholdet i denne avtalen fredag.

— Det er helt uinteressant. Torgersen skylder oss ikke ett eneste øre, sa Eskeland. Heller ingen andre av Torgersens støttespillere ville kommentere innholdet i avtalen fredag.

Avtalen som skal ha blitt inngått i 2002, avløste en avtale fra 1998 der Eskeland og Torgersens advokat Erling Moss var sikret halvparten av en eventuell erstatning. Beløpet var ifølge Aftenposten begrenset oppad til 7,5 millioner kroner.