• Det hadde vært kjempeflott å kunne sy sammen et helthetlig heldagstilbud, sier rektor ved Nattland skole, Hanne-Guri Hellvang.

Akkurat denne biten av Høyres skolepolitikk har Hellvang ikke problemer med. Heller ikke kravet om skriftlig vurdering helt ned til 1. klasse. Selv om dagens tilbakemelding er muntlig, må den dokumenteres skriftlig.

Verre er det å offentliggjøre test-resultat for hver enkel skole. — Det er helt greit at skolemyndighetene gjennomgår alle testresultater, men å offentliggjøre dem blir helt feil.

Klassen med de dårligste resultatene har kanskje den dyktigste pedagogen, men skårer lavt på grunn av spesielle forhold i elevmassen, sier Hellvang.

Å slippe elevene inn i skolen et år for tidlig advarer hun mot. - Jeg vil ikke anbefale noen foreldre å sende barna på skolen et år for tidlig, selv om de er skolemodne. Du gjør et valg for de neste 13 årene. Den som er tidlig skolemoden, blir kanskje seint fysisk moden. Det er ikke greit å være minst av vekst og lite utviklet og være den som ikke kan ta sertifikat og komme inn på utesteder når resten av klassen er gamle nok til det.