Stiftelsen heter formelt «Nasjonal støttegruppe for 22. juli hendelsene», forkortet «Støttegruppa for 22. juli».

Støttegruppen skal ivareta og fremme pårørendes, overlevendes og berørtes interesser i ettertid av terrorangrepene 22. juli. Støttegruppen drives av representanter fra hendelsene og er partipolitisk uavhengig. 18 personer meldte seg til styrearbeidet i gruppen.

Trond Henry Blattmann er utnevnt til styreleder, og Tove Selbekk er nestleder.