Støttegruppa sier at de tar konklusjonen i den rettspsykiatriske rapporten om den terrorsiktede Breivik til etterretning.

Diagnosen paranoid schizofreni innebærer at Breivik kan dømmes til tvungent psykisk helsevern — og ikke til soning i fengsel.

— Dersom han ikke kan dømmes til fengselsstraff, håper vi likevel rettsprosessen vil gi oss trygghet for at han ikke kommer ut tidligere enn om han hadde blitt erklært tilregnelig av de psykiatrisk sakkyndige, sier støttegruppas leder Trond Blattmann i en pressemelding.

— Vi som er rammet ønsker ikke at Breivik skal kunne få mulighet til å skade samfunnet igjen, legger han til.