– Denne hendelsen gjorde noe med både mitt forhold til kroppen min, og til min egen seksualitet. Først da jeg var 28-29 år fikk jeg bearbeidet skikkelig det som hadde skjedd, og at jeg ikke måtte klandre meg selv for overgrepet, sier Dahl til Dagbladet.

Nå jobber han aktivt for å bedre barn og unges rettsvern. Sammen med SVs Inga Marthe Thorkildsen har hatt tatt initiativ til en barnerettsgruppe på Stortinget med representanter fra samtlige partier.

Målet er at gruppa skal bli en vaktbikkje som styrker barns rettigheter og gir dem økt beskyttelse.

– Det er viktig at rollemodeller bidrar til å fjerne tabustempelet på overgrepssaker overfor barn og unge, sier rådgiver Zoë Øiestad i Redd Barna. Hun roser Dahl for å stå fram med sin historie.

– Vi hjelper ingen med å fortie disse vanskelige sakene. Derfor skal Dahl ha takk for at han står fram med sin historie, og bidrar til å rive ned noen tabuer, sier hun.