Det skriver Nationen, som har gått gjennom alle stortingskomiteenes reiser siden årtusenskiftet.

Avisen skriver at stortingskomiteene oftere velger storbyer og utlandet enn tidligere.

I fjor var reiseaktiviteten den laveste siden årtusenskiftet. Det ble totalt 35 innenriksreiser utenfor Oslo, og 30 turer til utlandet for våre fremste folkevalgte i 2009.

Samlet ble utgiftene for hver representant i snitt 160.000 kroner i perioden 2005-2009.

Innenlands kommer Oslo, Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland — og da først og fremst Trondheim, Bergen og Stavanger - best ut på statistikken. Også de tre nordligste fylkene og Svalbard besøkes ofte.

I forrige stortingsperiode fikk Telemark seks besøk fra stortingskomiteer. Det er like mange besøk på fire år som Brussel mottar i årets fem første måneder, og det er klart minst av alle landets fylker.

I reiseoversikten dukker det også opp destinasjoner som danskebåten, Svinesund og diverse festivalsteder.