RAGNHILD HOV

— Jeg er overbevist om at forslaget får flertall i Stortinget, sa helseminister Dagfinn Høybråten da han presenterte lovforslaget i går. Han har selv vært pådriver for lovendringen.

Regjeringen satser nok på at forslaget skal gli igjennom med hjelp fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Foreløpig er begge partene forsiktig å trekke bastante konklusjoner.

Men Fremskrittspartiet behøves ingen betenkningstid.

— Et utslag av fanatisme. Regjeringen driver den reneste forfølgelseskampanjen mot røykerne som nå blir mobbet og stigmatisert, tordner partileder Carl I. Hagen. Ingen skal være i tvil om at Fremskrittspartiet vil gå imot dette lovforslaget når det skal Stortingsbehandles til våren.

Hagen, som selv sier han har hatt røykepause i to år, får noe på vei støtte av Rune Skjælaaen. Presten fra Bergen - som er en Senterpartiets faste representanter i Stortingsrestaurantens røykeavdeling «Krematoriet» - liker ikke tanken på å innføre fullstendig lovforbud.

- Smaker av nymoralisme

— Jeg synes dette smaker litt av nymoralisme og er ikke sikker på at dette er tiltak som vil redusere røykingen. Resultatet kan i stedet bli at flere røyker på gaten, sier Skjælaaen, som ikke synes dette er noen politisk viktig sak,

— I stedet for forbud burde det være mulig å lage egne røykerom som ikke var spiserom i restaurantene. Slik behøvde ikke de ansatte gå inn der.

I Arbeiderpartiet hersker det mer rådvillhet. Partiets sosialpolitiske talsmann, Bjarne Håkon Hanssen, sier at forslaget skal drøftes nøye og alle standpunkt høres før partiet bestemmer seg.

Partiets fremste kvinne fra vest, periodevis festrøyker Ranveig Frøiland, har allerede bestemt seg. Hun er l lite begeistret for lovforslaget.

Umulig å håndheve

— Jeg synes ikke vi skal innføre lover som det er umulig å håndheve. Dette er en slik, mener hun.

— Jeg synes dette er helt greit, sier Venstres May Britt Vihovde. Dagen er ikke riktig den samme for Hordalandsrepresentanten om hun ikke får sine ti sigaretter. I Stortingsrestauranten er Vihovde er en av dem som regelmessig er å se i «Krematoriet».

— Men jeg forsøker å slutte hele tiden, sier Vihovde og skylder på at årsaken til at hun nå er inne i en røykeperiode er at røykepillene for tiden er utsolgt.

— Forslaget har skapt diskusjon i Venstre. Vi er jo et parti som ønsker så få forbud som mulig. Men vi går inn for dette forbudet av hensyn til de ansatte på restaurantene og av hensyn til dem som blir syke av å oppholde seg røykluft.

Røyk på gaten

— Jeg kjenner selv flere som ikke kan gå på restaurant fordi de ikke tåler å puste luft som er forurenset av røyk, sier Vihovde. Selv er hun ikke bekymret over at hun snart kan risikere å måtte legge igjen sigarettene hjemme om hun skal ut en kveld.

— Jeg skal nok klare å holde meg. Dessuten kan jeg jo fremdeles gå ut på gaten og røyke dersom jeg absolutt må, sier Vihovde.

I dag er tilsynet med bestemmelsene om røykfri luft i tobakkskadelovgivningen lagt til kommunene. Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidslokaler. I går opplyste helseministeren at det fremdeles skal være Arbeidstilsynet og kommunene som skal føre tilsyn med at loven blir håndhevet. Lovbrudd blir straffet med bøter.