Både Senterpartiet og SV tar dissens når regjeringen i statsråd fredag foreslår at Norge skal innføre EUs datalagringsdirektiv. Men på Stortinget er motstanden bastant.

Fem partier samlet seg spontant foran julegranen i Vandrehallen for å markere sin avsky mot Arbeiderpartiet. Både SV og Sp sluttet seg til motstanderne.

— Det er uklokt og uproft av Arbeiderpartiet å kjøre gjennom denne saken nå, sier Hallgeir Langeland fra SV.

Han reagerer på at EU-direktivet fremmes i Stortinget uten at regjeringen har sikret seg flertall. Det kan de bare får med Høyre.

— Jeg vet ikke om Ap har hatt underhåndskontakt med Høyre i denne saken.

Senterpartiet føler seg også overkjørt av storebror i regjeringen. Særlig fordi samferdselsstatsråd Magnhild Meltveit Kleppa har argumentertt sterkt mot direktivet, mens justisminister Knut Storberget har tatt tømmene og kjører saken til Stortinget.

— Men saken hører uten tvil hjemme i transport og kommunikasjonskomiteen når den kommer hit, sier Sps Geir Pollestad.

I EU er det samferdselspolitikere som håndterer den.

Borgerlig blokk

Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkepartiet er sammen med SV og Sp imot direktivet.

— Men i denne omgang reagerer vi også på fremgangsmåten. At Stortinget skal behandle en EU-sak som EU selv ikke er ferdig med. Det skjer stadige forandringer av direktivet, flere land er imot, som Sverige, og da blir det meningsløst at Norge skal kjøre direktivet gjennom nå, sier Knut Arild Hareide, KrF.

Han har med seg Frps Bård Hoksrud og Venstres nestleder Helge Solum-Larsen i opprøret mot direktivet og behandlingen.

Hvor var Høyre?

Det eneste partiet som ikke har et klart standpunkt til datalagringsdirektivet er Høyre. Skal Ap få saken vedtatt, er de avhengig av over 20 høyrestemmer.

Partiet var invitert til seansen foran juletreet i formiddag, men dukket ikke opp.

Øyvind Halleraker har denne forklaringen:

— Vi ble invitert til å markere motstand mot behandlingen av saken i Stortinget. Det er ikke et tema for oss. Vi avventer hva som kommer fra regjeringen, så skal det blir en grundig behandling i transportkomiteen før vi tar standpunkt, sier Hallaraker.

Inge av de fem herrene ved juletreet har noen forklaring på hvorfor det haster for Ap å fremme saken nå, like før jul.

Venstres Solum-Larsen hadde denne forklaringer.

— Overfor Brussel tar det seg best ut å si at saken er sendt fra regjeringen til parlamentet, så er det gjort. Alle i EU vet hva det kan bety.

Synspunkter på saken? Si din mening her.