Brevet er sendt fordi selskapet i februar kansellerte en avgang fra Gardermoen til Brussel uten å gi informasjon om passasjerenes rettigheter.

Brevet er sendt med kopi til forbrukerombudet og er undertegnet av komiteens formann, Per Sandberg (Frp).

Det hører med til historien at komiteens medlemmer skulle vært med flyet som ble innstilt. Brevet hevder at passasjerene heller ikke fikk opplysninger om gjeldende kompensasjonsordninger.

Dessuten viser Sandberg til at flere tilsvarende avganger også er blitt kansellert i dagene før og etter transportkomiteens reise til Brussel.