Senterpartiets stortingsgruppe ble tirsdag morgen enig om å opprettholde sitt tidligere vedtak om å gå imot Trond Giske i spørsmålet om Oasen Bibelskole, til tross for landsmøtevedtaket om å ha en restriktiv holdning til private livssynsskoler.

Forslaget er i realiteten en kraftig korreks til Giske, som avslo søknaden fra en privatskole som sentrumsregjeringen godkjente i fjor.

(NTB)