På Stortinget er det bredt flertall for legalisering.

Fra SV til Frp er det bred enighet om at finansdepartementet må finne en løsning for hvordan hawala-formidling fra Norge kan bli lovlig. Politikerne er overbevist om at et lovlig system vil sikre bedre kontroll over pengestrømmene.

— Jeg håper finansdepartementet prioriterer dette. Jeg er i utgangspunktet positiv til legalisering, sier Frps medlem i finanskomiteen, Ulf Leirstein til Aftenposten.

Økokrim, riksadvokaten og finansdepartementet har allerede gitt uttrykk for at de mener det er grunn til å se på mulighetene for å gjøre hawala-virksomhet lovlig i Norge.

Mandag sendte KrFs Hans Olav Syvertsen et skriftlig spørsmål til finansminister Halvorsen der han spør hvordan hun vurderer virksomheten, og om hun ser muligheter for å bringe dette inn i lovlige former.