Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har lenge kjempet for sprøyterom, mens regjeringen er imot. Nå har Sosialistisk Venstreparti, som også har vært skeptisk til sprøyterom, snudd i saken. Dermed er det flertall for ordningen, som kan innføres fra 2003, skriver Dagbladet.

-Vi går inn for at man på visse gitte, strenge vilkår skal kunne gjennomføre forsøk med sprøyterom, sier Olav Gunnar Ballo i SV, medlem i sosialkomiteen.

Sprøyterommene skal knyttes til fagmiljøer med god oppfølging.

-Jeg tror vi må prøve å få til disse forsøkene i fire-fem av de største byene. Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Drammen er aktuelle steder for sprøyterom, sier leder i sosialkomiteen, John I. Alvheim fra Frp.

Det er bare en måned siden sosialminister Ingjerd Schou (H) gikk ut og tok avstand fra sprøyterom. En av begrunnelsene var at forsøk med sprøyterom kunne oppfattes som legalisering av narkotika.

(NTB)