KARI PEDERSEN

Fra før har Arbeiderpartiet og SV gjort vedtak om å likestille homofile og heterofile som adoptivforeldre.

Venstre går for det samme i det programutkastet som landsmøtet skal vedta i mai.

Første steg: Stebarn Grete Knudsen var arkitekten bak vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte i høst.

Regjeringen fulgte opp landsmøtevedtaket ved å foreslå at homofile skal ha rett til stebarnsadopsjon da meldingen om homofiles levekår ble lagt fram tidligere i mars.

Grete Knudsen sier til BT at hun ser stebarnsadopsjon som et første steg på veien til fulle rettigheter og gleder seg veldig over vedtaket på Sp-landsmøtet.

— Mulighetene er nå gode for å få gjennomført stebarnsadopsjon for homofile, sier Grete Knudsen

— Ettersom det nå ser ut til å kunne være flertall på Stortinget for å ta steget fullt ut, vil du anbefale at regjeringen raskt tar neste skritt?

— Det er viktig først å arbeide fram homofili-meldingen som skal behandles i vår. I denne saken har jeg lært meg å ikke ta noen seire på forskudd, sier Grete Knudsen og minner om at det gjenstår å se om Senterpartiets nåværende stortingsgruppe vil rette seg etter et vedtak om neste periodes stortingsprogram.

Reserverte seg Det kontroversielle programpunktet kom ikke på plass helt uten protester, og stemmetallet var tette 94-91.

Mindretallet ønsket å begrense vedtaket til å gjelde stebarnsadopsjon. Bare et svært lite mindretall, anført av nestleder Åslaug Haga stemte mot å stryke punktet helt.

Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa reserverte seg mot landsmøtevedtaket.

Mens partiets familiepolitiske talskvinne Anne Enger Lahnstein stemte for. Hun skal lede partiets behandling av homofili-meldingen i Stortinget.

— I denne saken finner jeg ingen gode argumenter for å stemme mot. De som søker om adopsjon er uansett underlagt streng vurdering, det gjelder både homofile og heterofile, sier Lahnstein til Bergens Tidende.

Avtroppende nestleder Åse Grønlien Østmoe brukte hele sitt innlegg på landsmøtets første dag til å snakke for homofiles adopsjonsrettigheter, Men tungen på vektskålen for mange ble nok en sterkt personlig tale fra unge Kristin Nerli fra Oslo som argumenterte utifra sin egen situasjon som utenlandsadoptert.

— Flere barn fortjener de samme mulighetene som jeg fikk, sa Kristin Nerli.

Ingen preste-tvang Som ventet styrte landsmøtet unna den vanskeligste saken i forhold til et regjeringssamarbeid med KrF.

Bare noen få stemte mot å stryke det punktet i programforslaget der kirken pålegges å ansette homofile i vigslede stillinger.

Flertallet var også stort for å stramme inn vilkårene for kontantstøtte, i forhold til den ordningen Sp var med å innføre i sentrumsregjeringen.

Sp vil sette en inntektsgrense på 100.000 kroner for å få kontantstøtte. I praksis betyr det at ordningen skal gjelde hjemmeværende.