TRON STRANDtron.strand@bt.noOslo Oppussingen av Slottet ble en kostnadsmessig katastrofe.Stortinget bevilget opprinnelig 170,7 millioner kroner til en omfattende istandsetting av Slottet. Den endelige prislappen viste seg i 1999 å bli på hele 511,9 millioner kroner. Overskridelsen ble med andre ord på over 340 millioner kroner. Sterkt kritisert Riksrevisjonen har rettet krass kritikk mot Finansdepartementet, Arbeids— og administrasjonsdepartementet og Statsbygg for håndteringen av prosjektet. De var alle kjent med problemene knyttet til oppussingen, men undervurderte usikkerheten og organiserte det slik at det ble mye dobbeltarbeid.Riksrevisjonen påpeker i sin rapport at prosjektet var vanskelig på grunn av ting som antikvariske hensyn og sterk brukermedvirkning.I dag skal kontrollkomiteen møte brukerne, det vil si kongen, bekrefter informasjonssjef Wenche Rasch. I tillegg skal komitimedlemmene med egne øyne få anledning til å se hvordan slottet ser ut etter oppussingen. Statsråden har ansvaret - Vi fant det naturlig med en befaring. Befaringen er et resultat av komiteens eget initiativ. Det er ikke kongeparet som har bedt oss komme, sier Svein Ludvigsen (H).Komitileder Gunnar Skaug (Ap) sier at komiteen "synes det er greit å besøke de stedene som Riksrevisjonen omtaler i sin rapport."- Vi får et annet syn på saken når vi besøker standplassen, og ikke bare sitter på kontorene og leser dokumenter. Kristin Halvorsen (SV) sier det er uproblematisk at kontrollkomiteen besøker Slottet.- I sak er det statsråden, departementet og Statsbygg vi forholder oss til, sier Halvorsen.