Kommisjonens leder, tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster, mener kommisjonen har behov for å skaffe seg et bedre og riktigere grunnlag for sitt arbeid etter den siste tidens avsløringer av toppolitikernes frynsegoder.

– Lønnskommisjonen vil ta skritt for å skaffe seg en bedre oversikt enn det kommisjonen har i dag, sier Webster til Dagbladet.

De siste månedene er det blitt avdekket at regjeringen har hatt en tvilsom firmabilordning, som nå er avviklet. Toppolitikere på Stortinget mottar også ulike former for frynsegoder som firmabil, treningsutgifter og til og med personlig trener betalt av de respektive stortingsgruppenes midler.

Fra flere hold i og utenfor Stortinget er det kommet besk kritikk over at dette kan bli oppfattet som forsøk på å tildekke hvor stor den reelle økonomiske godtgjørelsen er for toppolitikerne.

For inneværende år er det bevilget 109 millioner kroner til stortingsgruppene. I praksis er det overlatt til hver enkelt stortingsgruppe å bestemme hvordan pengene brukes. De enkelte partienes stortingsgrupper – med unntak for Venstre – har til nå avvist å offentliggjøre regnskapene over sin pengebruk.